Ανυψωτής Pharma

Ανυψωτής τυμπάνων, υδραυλικός ανυψωτής τυμπάνων, ανυψωτής και tilter τυμπάνων.