υγρή γεμίζοντας γραμμή

υγρά πλήρωσης μηχάνημα, υγρά πλήρωση εξοπλισμού, υγρή μηχανή πλήρωσης μπουκαλιών.