Γεμίζοντας και σφραγίζοντας μηχανή σωλήνων

Γεμίζοντας και σφραγίζοντας μηχανή πλαστικών σωλήνων, αυτόματα υλικό πληρώσεως και sealer σωλήνων, γεμίζοντας και σφραγίζοντας μηχανή σωλήνων μετάλλων.