εξοπλισμός βιομηχανίας φαρμάκων

φαρμακευτικοί εξοπλισμοί κατασκευής, φαρμακευτικός εξοπλισμός ανοξείδωτου, Φαρμακευτικός εξοπλισμός επεξεργασίας.