Φαρμακευτικά εξαρτήματα

δεξαμενή ανοξείδωτου ibc, Φαρμακευτικά μέρη μηχανημάτων, Ανοξείδωτο που αναμιγνύει τις δεξαμενές.