Σταθμός πλύσης δοχείων

πλυντήριο δοχείων, ibc πλυντήριο, σταθμός πλύσης τυμπάνων.