Κενού τήξεως Machine

κενή γαλακτωματοποιώντας μηχανή αναμικτών, Μείκτης κενού γίνεται ομοιογενοποίηση με ομοιογενοποιητή, μηχανή αναμικτών γαλακτώματος.