Μηχανή πλήρωσης καψών

εξοπλισμός πλήρωσης καψών, μηχανή πλήρωσης πηκτωμάτων ΚΑΠ, μηχανές πλήρωσης καψών σκονών.